Search
Sign In

Održana radionica na temu donošenja akcionog plana na WRECKS4ALL projektu

U saradnji Turističke organizacije OpÅ¡tine Bar i Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, u Baru je upriličena regionalna radionica na temu donoÅ¡enja akcionog plana za prekogranični menadžment, poboljÅ¡anje i turističku valorizaciju podvodne kulturne baÅ¡tine kroz ronilački turizam od 14. do 15. oktobra 2021. godine. Ovom događaju u okviru projekta pod nazivom: “ZaÅ¡tita podvodnog nasljeđa kroz …

0
Close

Your cart