Search
Sign In

Održana radionica na temu donošenja akcionog plana na WRECKS4ALL projektu

U saradnji Turističke organizacije Opštine Bar i Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, u Baru je upriličena regionalna radionica na temu donošenja akcionog plana za prekogranični menadžment, poboljšanje i turističku valorizaciju podvodne kulturne baštine kroz ronilački turizam od 14. do 15. oktobra 2021. godine.

Ovom događaju u okviru projekta pod nazivom: “Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude” – WRECKS4ALL (eng. Protecting underwater heritage through its digitalization and valorisation as a novel touristic offer) prisustvovali su predstavnici svih partnerskih organizacija.

U prijatnom ambijentu hotela Princess u Baru, preko četrdeset učesnika je slušalo prezentacije o trenutnom stanju jedinstvene podvodne kulturne baštine regiona, evidenciji i zaštiti iste, kao i o mogućnostima promocije ovog značajnog segmenta savremene turističke ponude. Pored predstavljenog akcionog plana, usvojen je edukativni kurikulum za digitalnu dokumentaciju podvodnih arheoloških nalazišta, govorilo se o zakonskoj regulativi i standardizaciji usluga ronilačkog turizma i modelima upravljanja destinacijama za ronjenje.

Sa velikim zadovoljstvom ističemo da aktivnosti projekta WRECKS4ALL postaju prepoznate od strane relevantnih institucija u državi i regionu, a u nadi da će se ubrzo primjeniti osnovne odredbe akcionog plana za razvoj sektora ronilačkog turizma kroz valorizaciju podvodne kulturne baštine, te da će se Crna Gora promovisati kao nova evropska ronilačka destinacija sa standardizovanom uslugom. Finansiranje aktivnosti je obezbijeđeno kroz program Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Prev Post
Javni poziv za angažovanje stručnih lica u okviru projekta EMOUNDERGROUNDS
Next Post
TO Bar u okviru projekta EMOUNDERGROUNDS kupila kancelarijski namještaj za Arhiepiskopsku palatu
0
Close

Your cart