Search
Sign In

Javni poziv za angažovanje stručnih lica u okviru projekta EMOUNDERGROUNDS

Poštovani,

TO Bar učestvuje u implementaciji projekta EMOUNDERGROUNDS koji je finansiran u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020. Projekat predviđa angažovanje stručnih lica koja će aktivno učestvovati u realizaciji projektnih aktivnosti. U cilju izbora najboljih kandidata TO Bar poziva sva zainteresovana stručna lica da dostave svoje radne biografije i konkurišu na otvorene pozicije koje su date u nastavku.

Nakon dostavljanja motivacionog pisma i radne biografije najbolje ocijenjeni kandidati biće kontaktirani. Osnovni kriterijumi za odabir kandidata su sljedeći:

 • Stepen obrazovanja,
 • Oblast obrazovanja i
 • Radno iskustvo u predmetnim oblastima.

Javni poziv za angažovanje stručnih lica u okviru projekta EMOUNDERGROUNDS se odnosi na sljedeće pozicije:

 1. 1.Stručno lice za istraživanje, selekciju i opis istorijske građe i usmenih predanja

Opis posla:

 • Stručno lice će sprovesti studiju/analizu prepoznate istorijske građe i usmjenih predanja u cilju rekonstruisana porijekla i boljeg razumijevanje razvoja izabranih lokaliteta (uključujući prepoznavanje i opis najmanje pet atrakcija u Starom gradu Baru)
 • Istorijske karakteristike i usmena predanja o mapiranim kulturnim dobrima/ izabranim atrakcijama biće detaljno opisani kako bi se mogli koristiti u turističkoj promociji lokaliteta.
 • Bliska saradnja sa stručnim licem koje će raditi na razvoju turističkog proizvoda (pozicija broj 2) kako bi se predstavile izabrane atrakcije u različitim istorijskim fazama.
 1. 2.Stručno lice za sistematizaciju i oblikovanje turističkog proizvoda na osnovu izabranih atrakcija i usmenih predanja o Starom gradu Baru

Opis posla:

 • Kreiranje najmanje pet atraktivnih priča za turiste u Starom gradu Baru na osnovu prethodno prepoznatih istorijskih činjenica i usmenih predanja.
 • Svaka od definisanih priča bi trebala da bude pripremljena za tri različita oblika promotivnih proizvoda: audio vodič, 2D/3D virtualni proizvodi, štampana turistička brošura/karta
 • Bliska saradnja sa stručnim licem koje će raditi na istraživanju, selekciji i opisu istorijske građe i usmenih predanja (pozicija broj 1) kako bi se predstavile izabrane atrakcije u različitim istorijskim fazama.
 1. Stručno lice za prikupljanje digitalnih podataka i fotogrametrijsko snimanje odabranih lokaliteta i atrakcija u Starom gradu Baru

Opis posla:

 • Bliska saradnja sa stručnim licima za pozicije 1 i 2 u cilju kreiranja odgovarajućeg vizuelnog sadržaja, scenarija i priprema za snimanje
 • Za svaki odabrani lokalitet potrebno je sprovesti istraživanje i terenskim radom prikupiti digitalne i tehničke podatke. Za gore navedene aktivnosti koristiće se napredna oprema poput 3D laserskog skenera, drona, totalne stanice, 3D kamere, Akcione kamere GoPro itd
 • Svi dobijeni materijali moraju biti upotrebljivi za postprodukcijske aktivnosti.
 1. 4.Stručno lice za upravljanje veb sadržajem, upravljanje društvenim mrežama, kreiranje video/foto sadržaja i odnose sa medijima
 • Moderiranje veb stranice projekta i svih društvenih mreža- Facebook, Instagram, Twitter, Youtube kanal (uključujući objave).
 • Priprema saopštenja za štampu i ostalih materijala koje se odnose na sprovođenje projektnih aktivnosti TO Bar. Sva saopštenja i materijali moraju biti pripremljeni na engleskom i crnogorskom jeziku.
 • Dostavljanje članaka, publikacija i materijala projektnom partneru odgovornom za ažuriranje glavne veb stranice projekta (na engleskom jeziku)
 • Objavljivanje članaka, publikacija i materijala o Projektu na veb stranici TO Bar i društvenim mrežama (na crnogorskom jeziku)
 • Arhiviranje svih novinskih članaka koje se odnose na sprovođenje projektnih aktivnosti i periodično izvještavanje.

Potencijalni kandidati su u obavezi da dostave:

 • Motivaciono pismo
 • Radnu biografiju (CV)

Materijali se dostavljaju putem e-maila na adresu: projectemo@bar.travel

Telefon za infomacije: 030 – 311 – 633

Rok za prijavu je četvrtak 05.08.2021. do 15.00h

Nepotpune i prijave dostavljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Prev Post
Održana regionalna radionica za destinacijski menadžment i podvodno kulturno nasljeđe – WRECKS4ALL
Next Post
Održana radionica na temu donošenja akcionog plana na WRECKS4ALL projektu
0
Close

Your cart