Search
Sign In

KROZ IPA PROJEKAT RAZVIJAMO KULTURNI TURIZAM

Turistička organizacija Bar, kao partner IPA Interreg programa “EMOUNDERGROUNDS”, realizovala je projekat „Emocionalne“ tehnologije za trans-nacionalnu valorizaciju kulturne baÅ¡tine, u saradnji sa 10 projektnih partnera i 5 pridruženih partnera, među kojima je i Kulturni centar Bar. Projekat je obogatio turistički sadržaj barske rivijere novim proizvodima koji će turiste, na najbolji način, upoznati sa kulturnim naslijeđem …

TO Bar u okviru projekta EMOUNDERGROUNDS kupila kancelarijski namještaj za Arhiepiskopsku palatu

Turistička organizacija Bar je u okviru projekta EMOUNDERGROUNDS, kupila kancelarijski namjeÅ¡taj za Arhiepiskopsku palatu,  u svrhu održavanja radionica i prezentacija,  koji će za cilj imati bolju turističko-kulturoloÅ¡ku valorizaciju Starog grada Bara. Projekat se implementira u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020 (ADRION) i to u periodu 01.01.2020 do 31.12.2022. godine. Projekat realizuje 10 projektnih …

Održana radionica na temu donošenja akcionog plana na WRECKS4ALL projektu

U saradnji Turističke organizacije OpÅ¡tine Bar i Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, u Baru je upriličena regionalna radionica na temu donoÅ¡enja akcionog plana za prekogranični menadžment, poboljÅ¡anje i turističku valorizaciju podvodne kulturne baÅ¡tine kroz ronilački turizam od 14. do 15. oktobra 2021. godine. Ovom događaju u okviru projekta pod nazivom: “ZaÅ¡tita podvodnog nasljeđa kroz …

Javni poziv za angažovanje stručnih lica u okviru projekta EMOUNDERGROUNDS

PoÅ¡tovani, TO Bar učestvuje u implementaciji projekta EMOUNDERGROUNDS koji je finansiran u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020. Projekat predviđa angažovanje stručnih lica koja će aktivno učestvovati u realizaciji projektnih aktivnosti. U cilju izbora najboljih kandidata TO Bar poziva sva zainteresovana stručna lica da dostave svoje radne biografije i konkuriÅ¡u na otvorene pozicije koje …

Održana regionalna radionica za destinacijski menadžment i podvodno kulturno nasljeđe – WRECKS4ALL

Turistička organizacija Bar je od 8. do 9. jula učestovala na regionalnoj radionici koje je održana u Mostaru na temu destinacijskog menadžmenta i podvodnog kulturnog nasljeđa. Ovom događaju u okviru projekta pod nazivom: “ZaÅ¡tita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude” – WRECKS4ALL (eng. Protecting underwater heritage through its digitalization and …

Transnacionalni sastanak partnera na projektu „Emoundergrounds“

U srijedu, 19. maja 2021. godine, održan je hibridni (online i jednim dijelom uživo) transnacionalni sastanak partnera projekta EMOUNDERGOUNDS, uz prisustvo lokalnih aktera iz sektora turizma, prosvjete i kulture. Sastanak je bio posvećen stvaranju transnacionalne mreže i strateÅ¡ke perspektive za budućnost, koja će se razvijati paralelno sa napretkom tehnoloÅ¡ke komponente projekta. U toku sastanka partneri …

EMOUNDERGROUNDS – održan drugi transnacionalni sastanak

U okviru projekta “EMOUNDERGROUNDS “ održan je drugi transnacionalni sastanak koji se realizuje u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020. Tokom sastanka u kome su učestvovali projektni partneri OpÅ¡tina Carpi (ITA), OpÅ¡tina Andravida–Kyllini (GRC), Turistička zajednica grada Rijeke (HRV), Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Å ibenik (HRV), Regionalni razvojni centar Koper (SVN), OpÅ¡tina Ivančna Gorica, …

Održan online konsultativni sastanak na projektu „EMOUNDERGROUNDS“

Danas je Turistička organizacija Bar organizovala prvi online konsultativni sastanak na projektu „EMOUNDERGROUNDS“ sa ciljem upoznavanja zainteresovane javnosti sa predstojećim aktivnostima, ali i dobijanja relevantnih predloga za unapređenje i bolju valorizaciju kulturnih dobara na teritoriji opÅ¡tine Bar.   Na početku prisutnima se obratio direktor TO Bar Emil Kukalj koji je prisutne pozdravio i predstavio osnovne podatke …

Održan početni (kick off) sastanak projekta EMOUNDERGROUNDS

Juče je putem videokonferencije održan početni (kick off) sastanak projekta EMOUNDERGROUNDS, a koji se realizuje u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020 (ADRION).   Projekat će realizovati mreža koju čine 10 projektnih partnera i 5 povezanih partnera među kojima su osim TO Bar i OpÅ¡tina Carpi (ITA), OpÅ¡tina Andravida–Kyllini (GRC), Razvojna agencija Porin Rijeka (HRV), Javna …

0
Close

Your cart