Pretraga
Prijava

Održana radionica na temu donošenja akcionog plana na WRECKS4ALL projektu

U saradnji Turističke organizacije Opštine Bar i Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, u Baru je upriličena regionalna radionica na temu donošenja akcionog plana za prekogranični menadžment, poboljšanje i turističku valorizaciju podvodne kulturne baštine kroz ronilački turizam od 14. do 15. oktobra 2021. godine. Ovom događaju u okviru projekta pod nazivom: “Zaštita podvodnog nasljeđa kroz …

0
Close

Your cart