Pretraga
Prijava

Zoom sastanak sa turistickom privredom

 

Turistička organizacija Bar će u utorak 09.03. 2021. godine sa početkom u 11:00 časova organizovati online (Zoom) sastanak povodom predstavljanja trenutnih i planiranih aktivnosti u narednom periodu.

Smatramo da je veoma važno da uzmete aktivno učešće na ovom sastanku, kako bi kroz komunikaciju došli do zajedničkih zaključaka ali i kvalitetno odgovorili na sve izazove koji nam predstoje.

Na Zoom sastanku će vam se obratiti direktor TO Bar, Emil Kukalj, a u nastavku je data agenda:


1. Trenutno stanje projekta izrade Strategije razvoja turizma Bara do 2026. godine
2. Promotivne aktivnosti TO Bar (u toku i planirane)
3. Aktivnosti na razvoju proizvoda
4. Diskusija

Na ovom linku se možete prijaviti  za sastanak:

https://zoom.us/meeting/register/tJMkfuugrTMqG9fUJMGpc2Xy0rNVjP9QZx4A

U cilju adekvatne pripreme za sastanak molimo Vas da nam do ponedeljka  08.03.2021. godine pošaljete kakvo je trenutno stanje bukinga u vašim objektima, kao i eventualne najave za ljetnju turističku sezonu putem emaila na:  snezana.karanikic@bar.travel.

Prethodna objava
Informacije za turiste COVID 19
Sledeća objava
Novi sadržaj na panoramskoj ruti " Izmedju dvije čarobne obale"
0
Close

Your cart