Pretraga
Prijava

JAVNI POZIV za učeŔće u postupku raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baÅ”tine

Turistička organizacija Bar je raspisala JAVNI POZIV za učeŔće u postupku raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baÅ”tine, koji se odnose na arheoloÅ”ka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji OpÅ”tine Bar.   Predmet javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava od Turističke organizacije OpÅ”tine Bar za pokrivanje troÅ”kova ili dijela troÅ”kova za realizaciju …

0
Close

Your cart