Pretraga
Prijava

O nama

Turistička organizacija Bar

TO BAR

Turistička organizacija Bar je jedna od lokalnih turističkih organizacija u Crnoj Gori.
Zajedno sa Nacionalnom turističkom organizacijom, ona promoviše turističku ponudu Crne Gore, kako u regionu tako i u svijetu.

Glavni zadaci lokalne turističke organizacije TO Bar su unaprjeđenje i promocija izvornih vrijednosti opštine kroz razvoj i diverzifikaciju turističke ponude, stvaranje uslova za aktiviranje turističkih resursa, zaštitu i očuvanje turističkog prostora, životne sredine i kulturnog nasljeđa na teritoriji opštine Bar. U cilju  razvoja i promocije turističkog proizvoda barske opštine TO Bar sarađuje sa licima, lokalnim udruženjima  i nevladinim organizacijama, turističkim organizacijama u I izvan Crne Gore. Između ostalog, TO Bar organizuje kulturne, umjetničke, zabavne, privredne, sportske i druge manifestacije, priprema  turističko-propagandni i drugi informativnog materijal i realizuje programe boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji Bara. Neposredan rad sa turistima se realizuje kroz organizovanje turističko-informativnih biroa u turističkim mjestima, dostavljanje prijave i odjave boravka u skladu sa zakonom, vođenje evidencije o naplati boravišne, izletničke i turističke takse i članskog doprinosa. Ljubazno osoblje TO Bar pruža informacije gostima o raspoloživom smještaju, ugostiteljskim objektima, kulturnim manifestacijama, događajima i druge servisne informacije potrebne za ugodniji boravak turista.
TO Bar tokom čitave godine ima otvoren TIB na Topolici u Baru,  dok se u toku sezone otvara još osam biroa u ostalim turističkim mjestima: Starom Baru, Šušnju, Sutomoru, Čanju, Dobroj Vodi, Utjehi, Ostrosu i Virpazaru. U  svim  turističko  informativnim  biroima  se,   pored  elektronske  prijave  boravka  i  uplate boravišne takse,  turisti mogu informisati o kompletnoj turističkoj ponudi grada i dobiti  reklamno-propagandni materijal.

Naši projekti

TO Bar realizuje različite projekte kojima se unapređuje turisitička ponuda Bara.

I Love Bar >>>

I Love Bar

Skulptura "I Love Bar" se nalazi na početku šetališta Kralja Nikole i prva je skulptura u Crnoj Gori ovog tipa po uzoru na svjetske trendove.

Nulti kilometar >>>

Nulti kilometar

Nulti kilometar se nalazi na pješačkom ostrvu ispred barske marine i predstavlja udaljenost od Bara do izabrane poznaet svjetske turističke atrakcije. Sve svjetske metropole imaju Nulti kilometar pa i naš grad.

Solarno stablo >>>

Solarno stablo

U cilju podizanja svijesti građana o korišćenju obnovljive energije postavljeno je solarno stablo sa instaliranim punjačima za telefon i laptop. Nalazi se na platou u blizini centralnog turističkog biroa TO Bar na Topolici.

IPA projekti Turističke organizacije Bar

Projekti

U 2020.godini, Turističkoj organizaciji Bar odobrena su dva projekta finansirana od strane Evropske Unije:
EMOUNDERGROUNDS i Wrecks4all u ukupnoj vrijednosti od 3,726,233 eura, od čega je 263,943 eura pripalo TO Bar.

Naš tim

Naš tim

Upoznajte naše zaposlene

  • Danilo Orlandić

  • Direktor TO Bar
  • mr Nikoleta Nikčević

  • Menadžer za promotivne aktivnosti
  • Ilija stojović

  • Menadžer za organizovanje sajamskih nastupa i manifestacija
  • Višnja Raičević

  • Menadžer za organizovanje sajamskih nastupa i manifestacija
  • Sabina Alibašić

  • Saradnik za analizu tržišta, prihoda i statistiku
  • Ivan Kovač

  • Koordinator za turističko- informativne biroe i referent za naplatu boravišne takse
  • Sara Jovićević

  • Saradnik za internet promociju, komunikaciju na društvenim mrežama i informator u TIB
  • Sandra Jovetić

  • Saradnik za pravne poslove
  • Snežana Karanikić

  • Poslovno tehnički sekretar TO Bar
  • Ljiljana Mijović

  • Referent za informativnu propagandnu djelatnost, prijavu boravka i naplatu boravišne takse
  • Almira Lukolić

  • Referent za informativnu propagandnu djelatnost, prijavu boravka i naplatu boravišne takse

Pogledajte naš promotivni video

doBar dio tvog ljeta

0
Close

Your cart