Pretraga
Prijava

Informacije za turiste COVID 19

COVID – 19 informacije

U skladu sa preporukama IJZCG u turističko informativnim biroima Turističke organizacije Bar važe sledeće mjere:

 • Obavezna upotreba zaštitne maske
 • Na ulazu/izlazu obavezna dezinfekcija ruku
 • Obavezno održavanje fizičke distance ( maksimum 2 stranke u birou )

Radno vrijeme turističko informativnog biroa „Topolica“:

 • ponedeljak – petak- 07 :00 – 15:00h
 • subota – 09:00 – 14:00 h

Kontakt telefon biroa „Topolica“: +382 30 311 633; + 382 69 091 193

e – mail: info@bar.travel

MJERE NA SNAZI

1. JAVNA OKUPLJANJA

 • Obavezno pravilno nošenje maske i držanje fizičke distance na otvorenom i zatvorenom prostoru
 • Zabranjen izlazak iz objekta stanovanja od 21:00 do 05:00 h narednog dana,

Lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenjiv su uslov života i rada građana izuzeti su od ove mjere (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji – uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama i sl.). Potrebno je da ova lica posjeduju potvrdu koju izdaje poslodavac.

Učenicima koji se vraćaju iz škole, do objekta stanovanja, na osnovu potvrde koju izdaje vaspitnoobrazovna ustanova;

Licima zaduženim za njeguju drugih lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti;

Ukoliko su lica u međusobnom srodstvu, potrebno je posjedovati potvrdu koju izdaje izabrani doktor za lice kome je potrebna njega i izvod iz odgovarajućeg matičnog registra građana. U koliko lica nijesu u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati Ugovor o njezi ili Ugovor o izdržavanju lica kojima je potreba njega. Na osnovu ovih dokumenata može se utvrditi međusobni pravni odnos.

Licima koja su zaposlena kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava;

Djeci sa poremećajima iz autističnog spektra i licima koja koriste invalidska kolica- Ova lica mogu biti van objekta stanovanja najviše 60 minuta uz pratnju jednog lica;

Lica koja imaju u svom domaćinstvu kućne ljubimce mogu ih izvoditi van objekta stanovanja najviše 60 minuta.

 • Zabranjeno okupljanje u objektima stanovanja
 • Zabranjene posjete
 • Zabranjeno je prisustvo i zadržavanje više od četiri punoljetna lica u grupi na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim za lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke i članove istog domaćinstva.
 • Zabranjeno okupljanje u grupi više od četiri punoljetna lica na otvorenom prostoru (Zabranjeno je prisustvo i zadržavanje više od četiri punoljetna lica na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.)
 • Zabranjena masovna/socijalna okupljanja – Zabranjena su javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije osim stručnih, naučnih, radnih i službenih aktivnosti, uz poštovanje propisanih mjera;

Izuzetak:

Dozvoljeni su prijavljeni javni skupovi do 25 osoba, u trajanju ne dužem od 60 minuta. Obavezno je pridržavanje mjera fizičke distance od dva metra uz pravilno nošenje maski. Dozvoljeno je korišćenje megafona i transparenata, bez uzvikivanja.

Djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) dozvoljene, uz poštovanje Preporuka za bioskope i Preporuka za kulturne manifestacije koje je izradio Institut za javno zdravlje Crne Gore i koje su dostupne na internet adresi: https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19

2. SAOBRAĆAJ

Zabranjen putnički međugradski saobraćaj od petka 21:00 do ponedeljka u 05:00 časova osim za:

 • motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet robe, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih (ako posjeduju potvrdu poslodavca i putni nalog za službeno putovanje),
 • prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto, ako posjeduju voznu kartu za povratak u međunarodnom linijskom ili avio saobraćaju, tranzitnog prevoza putnika i radi putovanja međunarodnim redovnim ili linijskim prevozom ili avio saobraćajem,
 • lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovihlica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica.
 • prevoz roditelja i djece radi održavanja ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne žive, u skladu sa sudskom odlukom.

Prevoz putnika u javnom prevozu (autobusom ili kombi prevozom), putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom, gradskom), željezničkom saobraćaju i pomorskom saobraćaju obavlja se uz sprovođenje mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku na ulasku/izlasku iz vozila, bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu/plovilu);

Taksi prevoz – Prevoznik je obavezan da obezbijedi da putnici i vozač nose zaštitne maske. Vozač imaobavezu da nakon završene vožnje izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju;

Zabranjeno je službeno putovanje u inostranstvo svim državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa;

Zabranjeno je organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u zemlji i inostranstvu.

3. GRANIČNI PRELAZI

Svi granični prelazi su otvoreni OSIM :

 • granični prelaz Vuča na putnom pravcu Rožaje – Tutin
 • granični prelaz Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče

( U periodu od 07:00 – 19:00h DOZVOLJEN je izlazak putnika iz Crne Gore na gore navedenim graničnim prelazima)

4. ULAZAK U CRNU GORU

Crnogorski državljani, stranci sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, kao i stranci, osim onih koji dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Francuske, Portugala, Španije, Danske, Holandije, Republike Irske, Belgije, Češke, Izraela, Malte, Livanije, Estonije, Letonije, Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Južnoafričke republike, Indije, Bahreina, Libana, Republike San Marina, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kneževine Andore, Slovačke Republike, Republike Bugarske i Republike Bocvane mogu da ulaze u Crnu Goru preko svih graničnih prelaza bez obaveze testiranja, uz poštovanje zdravstvenih mjera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

Crnogorskim državljanima i strancima ulazak u Crnu Goru iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Francuske, Portugala, Španije, Danske, Holandije, Republike Irske, Belgije, Češke, Izraela, Malte, Livanija, Estonije, Letonije, Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Južnoafričke republike, Indije, Bahreina, Libana, Republike San Marina, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kneževine Andore, Slovačke Republike, Republike Bugarske i Republike Bocvane dozvoljen je uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 72 časa.

Crnogorski državljani i stranci sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, koji dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Francuske, Portugala, Španije, Danske, Holandije, Republike Irske, Belgije, Češke, Izraela, Malte, Livanija, Estonije, Letonije, Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Južnoafričke republike, Indije, Bahreina, Libana, Republike San Marina, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kneževine Andore, Slovačke Republike, Republike Bugarske i Republike Bocvane, a koji ne posjeduju PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2), mogu da uđu u Crnu Goru, uz određivanje mjere karantina ili samoizolacije u trajanju od 14 dana.

Napomena:

 • Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu do navršene pete godine života.
 • Obaveze posjedovanja negativnog rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), za lica koja dolaze iz Republike San Marina, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kneževine Andore, Slovačke Republike, Republike Bugarske i Republike Bocvane primjenjivaće se od 27.02.2021.

Ulazak u Crnu Goru – posebne kategorije

U skladu sa preporukama Evropske komisije iz navedenih kriterijuma izuzimaju se određene kategorija lica neophodnih za normalno funkcionisanje vitalnih servisa i usluga i lica koja predstavljaju jasan ekonomski interes:

 • Zdravstvene radnike, zdravstvene istraživače i naučne radnike;
 • Lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;
 • Diplomate akreditovane u Crnoj Gori, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnike humanitarne pomoći u vrs enju svojih funkcija;
 • Određene kategorije putnika u tranzitu;
 • Lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga (poštuje se princip zabrane protjerivanja).
 • Stranim pomorcima u tranzitu koji se ukrcavaju ili iskrcavaju u lukama Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor-Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II), kao i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora.

5. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

 • Rad ostalih ugostiteljskih objekata organizovati u terminu od 07:00 – 18:00h
 • U ugostiteljskim objektima nije dozvoljeno korišćenje muzike u bilo kom smislu
 • Zabranjen je rad noćnih klubova / barova i diskoteka

6. PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNICI

 • Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom prehrambenih proizvoda (marketi, supermarketi, hipermarketi) organizovati u terminu od 07:00 – 20:00h
 • Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom neprehrambenih proizvoda i pružanja usluga (tržni centri, prodavnice obuće i odjeće, kozmetički, frizerski saloni, kladionice i sl.) organizovati u terminu od 07:00-18:00h
 • Zabranjen je rad dječijih igraonica
 • Obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima i objekata koji posluju hranom da uklone mobilijar ili na drugi način onemoguće njegovo koriščenje, tokom zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti

7. SPORT I REKREACIJA

Zabranjeno je prisustvo gledalaca na sportskim događajima.

Dozvoljen je rad skijališta, pod sledećim uslovima:

 • nošenje maski ili skijaških kapa koje prekrivaju nos i usta

Privredna društva i preduzetnici koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama obavezni su da rad organizuju na način da:

 • rad organizuju od 05:00 – 18:00 h
 • u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10m² slobodnog prostora namjenjenog za vježbanje (prostor na kojem se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje 2m između korisnika usluga
 • zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja
 • korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali
 • zabrane vježbanje lica u grupi – grupnih treninga.
 • na ulazu jasno definisati broj osoba koje mogu da borave u objektu

Zabranjeno je održavanje treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim profesionalnih sportista, uz poštovanje propisanih protivepidemijskih mjera.

Biciklisti tokom individualne vožnje ili zajedničke vožnje članova istog porodičnog domaćinstva nijesu obavezni da nose zaštitne maske. Biciklisti u grupi moraju nositi zaštitne maske.

Ukoliko primijetite simptome slične gripi, poput: povišene tjelesne temperature, kašlja, otežanog disanja, bolova u mišićima i umora ili ste imali bliski kontakt s potvrđenim slučajem infekcije koronavirusom, odmah kontaktirajte Opštu bolnicu u Baru + 382 30 342 333 ili epidemiološku službu IJZCG + 382 20 412 888.

Sve detaljne mjere i preporuke vezane za COVID 19 možete pogledati ovdje.

Obavezne mjere za privredu i građane možete pogledati ovdje.

]]>

Prethodna objava
Uručene nagrade najboljima u akciji: “Osmislite nam novu turističku atrakciju”
Sledeća objava
Zoom sastanak sa turistickom privredom
0
Close

Your cart