Pretraga
Prijava

Uspješno realizovana ljetnja turistička sezona u Baru

Ljetnja turistička sezona u Baru je uspješno realizovana, konstatovano je na današnjem sastanku povodom sumiranja rezultata sezone i predstavljanja rezultata ankete turista. Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević rekao je da turizam kao privredna grana postaje dominantna u Baru.

“Na početku turističke sezone bili smo više nego oprezni i najavljivali smo da je moguće ostvariti značajan turistički promet, međutim, ono što su pokazatelji iz špica turistiučke sezone prevazišlia su sva naša očekivanja.” kazao je predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, dodavši da je još uvijek rano za sumiranje svih rezultata i finansijskih pokazatelja turističke sezone koja još uvijek traje. “Raduje činjenica da se, manje više, u svim turitičkim mjestima i ovih dana izvode radovi na rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih turističkih kapaciteta, počev od Virpazara i rekonstrukcije hotela 13. jul,  do Čanja gdje se gradi novi turistički rizort, Sutomora  gdje hotel “Korali” planira nastavak
rekonstrukcije svojih kapaciteta, hotel “Inex”- Zlatna obala, koji je promijenio  vlasnika i vrijedno izvode radove na rekonstrukciji ovoga kompleksa, pa do nastavka radova na turističkim kapacitetima na Velikom Pijesku. Sve ove aktivnosti daju nam snagu i ulivaju sigurnost da će turistička ponuda našeg grada u godinama koje dolaze biti značajno unaprijeđena i prilagođena svim zahtjevima i standardima turističke privrede.”

“Sezona je bila puna izazova, uz sve ono što prati špic sezone, tu su i saobraćajne gužve. Lokalna uprava planira da sprovede aktivnosti u dijelu rješavanja ove problamatike. Osim toga, šaljemo poruku i prema Vladi i resornim ministarstvima te Upravi za saobraćaj, da je prioritet za dalji razvoj i turizma ali i svih privrednih djelatnosti, rekonstrukcija regionalnih putnih pravac Virpazar-Sutorman-Biskupada i Bar-Kamenički most-Vladimirske krute.”

“Značajne investicije relizovane su i u oblasti vodosnabdijevanja. Ove godine stvaljena je u funkciju novoizgrađena vodovodna mreža na Velikom Pijesku kao jednom od najznačajnjih turističkih mjesta grada. Kroz značano unapređenje i rekonstrukciju vodovodne mreže ove ljetnju sezonu smo dočekali bez restrikcija vode, što je ozbiljan pomak. Nećem stati dok svim turističkim mjestima i svim domaćinstvima ne dovedemo i izgradimo hidrotehničke instalacije i obezbijedimo adekvatno snabdijevanje vodom.” Predsjednik Raičević zahvalio se TO Bar ali i ukupnoj turističkoj pripvredi koji su radili dobar posao za ovu sezonu i poručio  da Opština Bar ostaje otvorena za dalju saradnju i komunikaciju te da samo zajednički možemo rješavati sve izazove sa ciljem da već naredna sezona bude godina oporavka turzima u našem gradu.

Direktor Turističke organizacije Bar Emil Kukalj prezentovao je najznačajnije aktivnosti TO Bar na pripremi i realizaciji ljetnje turističke sezone 2021. On je kazao da su na početku godine radili na edukaciji privrede, a kasnije značajan napor uložili na organizaciju promotivnih nastupa na sajmovima turizma (online i uživo) ali realizaciju promotivnih kampanja. “Organizovali smo i veliki broj studijskih putovanja novinara i turoperatora. Svi su bili odušeljeni što je
rezultiralo objavama koje su bile pozitivne za Opštinu Bar. Prvi smo u saradnji sa partnerima organizovali studijsku posjetu agencija iz Srbije što je rezltiralo povećanim interesovanjem za Bar, a nakon toga oranizovana je i studijska posjeta agencija iz BiH.

On podsjeća da su u saradnji sa NTO realizovali kamapnju “U društvu prirode” koja se uglavnom realizuje kroz društvene mreže. Kampanja “Dobar dio ljeta” prošle godine je bila veoma uspješna. Kukalj kaže da su i ove godine ostvarili veoma dobar uspjeh, ostvareno je preko 14 miliona impresija, preko 25 000 ostvarenih stranica na sajtu, 530 000 pretraženih riječi, a ostvaren je odličan CTR (click through rate). U saradnji sa ŽPCG I Srbija Vozom realizovana je kampanja “Vozom do Bara” koja je za cilj imala povećanje broja turista koji u Bar dolaze željezničkim prevozom. On je istakalo da je Strategija razvoja turizma Bara do 2026. u finalno fazi.

“Dokument će svima olakšati i planiranje i realizaciju aktivnosti jer će ponuditi i jasne kriterijume kojima će se mjeriti uspješnost realizacije strategije. Ona će biti kruna rada koji je bio izazovan i kompleksan”, kaže Kukalj. Projekt menadžer u firmi E3 Consulting Aleksandra Popović, predstavila je ključne nalaze ankete turista. “Ove godine je istraživanje metodom direktnog intervjua sprovedeno od 1. jula do 31 avgusta. Uzorak od 503 ispitanika obuhvatao je domaće i inostrane goste. Istraživanje je sprovedeno u sedam turističkih mjesta što znači da je pokrivena kompletna teritorija opštine Bar”, kaže Popović.

Najveći broj turista je boravio u privatnom smještaju i to 77 odsto. Ona dodaje da je najveći broj turista došao u destinaciju sa članovima porodice ili partnerima što zanči da turisti i dalje prepoznaju Bar kao porodičnu destinaciju. Prosječna potrošnja po osobi u Baru bila je 52,80 eura a turisti su u 2021. u prosjeku boravili osam noćenja. Uglavnom su zadovoljni elementima turističke ponude Bara, glavni motiv dolaska je bila povoljna epidemiološka situacija, osjećaj sigurnosti, dobar odnos cijene i kvaliteta. O Baru su se uglavnom informisali na internetu, a važan izvor informacija je bila i preporuka prijatelja ili iskustva iz prethodnih posjeta. Većina turista dolazi iz domaćinstava čija su prosječna mjesečna orimanja između 500 I 1500 eura. Najveći broj turista (63%) je u Bar doputovao sopstvenim automobilom, a od aktivnosti tokom boravka se izdvajaju plivanje/kupanje, odlasci u restorane, šoping i dr. Rado će se vratiti u Bar, a sigurno će prijateljima i rođacima preporučiti Bar kao destinaciju zaljetnji odmor, navela je Popović.

Prethodna objava
Saopštenje: Nova turistička mapa grada Bara izašla iz štampe
Sledeća objava
U Baru obilježen Svjetski dan turizma
0
Close

Your cart