Pretraga
Prijava

Održan online konsultativni sastanak na projektu „EMOUNDERGROUNDS“

Danas je Turistička organizacija Bar organizovala prvi online konsultativni sastanak na projektu „EMOUNDERGROUNDS“ sa ciljem upoznavanja zainteresovane javnosti sa predstojećim aktivnostima, ali i dobijanja relevantnih predloga za unapređenje i bolju valorizaciju kulturnih dobara na teritoriji opštine Bar.  

Na početku prisutnima se obratio direktor TO Bar Emil Kukalj koji je prisutne pozdravio i predstavio osnovne podatke o projektu, partnerima i raspoloživom budžetu. 

Nakon toga, menadžer projekta mr Nikoleta Nikčević je predstavila ciljeve i aktivnosti koje će se realizovati u samom projektu. Ona je ukazala na važnost umrežavanja turističkih poslenika za dalju promociju turizma u opštini Bar sa fokusom na Stari grad Bar koji će biti predmet interesovanja projekta. Kroz prethodno pripremljena pitanja moderator diskusije Darko Pekić je uključio različite zainteresovane strane iz turističkog sektora i prikupljene su značajne informacije koje će TO Bar iskoristiti za pripremu daljih aktivnosti. Učesnici su se složili da je potreban integrisani pristup u zaštiti i promociji Starog Bara, a saglasni su i sa potrebom da se formiraju međunarodna partnerstva kako bi se lokalni turistički poslenici mogli dodatno promovisati na regionalnom i međunarodnom tržištu. 

Ovaj projekat se realizuje u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020 (ADRION) kroz mrežu od 10 projektnih partnera i 5 povezanih partnera među kojima su osim TO Bar i Opština Carpi (ITA), Opština Andravida–Kyllini (GRC), Razvojna agencija Porin Rijeka (HRV), Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik (HRV), Regionalni razvojni centar Koper (SVN), Opština Ivančna Gorica, Slovenija (SVN), Opština Kukes (ALB), Javna ustanova Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinje (BIH). Pridruženi partner na ovom projektu je Kulturni Centar Bar koji ima značajnu ulogu tokom implementacije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva kulture, Opštine Bar, Kulturnog centra, turističkog sektora (hotelijeri, turističke agencije, restorateri, turistički vodiči, vlasnici privatnog smještaja) i NVO udruženja. 

Prethodna objava
Održan početni (kick off) sastanak projekta EMOUNDERGROUNDS
Sledeća objava
EMOUNDERGROUNDS – održan drugi transnacionalni sastanak
0
Close

Your cart