Pretraga
Prijava

EMOUNDERGROUNDS – održan drugi transnacionalni sastanak

U okviru projekta “EMOUNDERGROUNDS “ održan je drugi transnacionalni sastanak koji se realizuje u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020.

Tokom sastanka u kome su učestvovali projektni partneri Opština Carpi (ITA), Opština Andravida–Kyllini (GRC), Turistička zajednica grada Rijeke (HRV), Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik (HRV), Regionalni razvojni centar Koper (SVN), Opština Ivančna Gorica, Slovenija (SVN), Opština Kukes (ALB), Javna ustanova Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinje, prezentovale su se aktivnosti koje su do sada realizovne, kao i aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu, a tiču se kulturnog turizma. razvoja zajedničkih ciljeva i poboljšanja turističke atraktivnosti.

Predstavnik TO Bar, mr Nikoleta Nikčević je na sastanku predstavila realizovane aktivnosti na projektu među kojima su angažovanje eksperta za tehničke, finansijske i administrativne poslove kao i networking experta, a partneri su informisani da je u novembru održan i konsultativni online sastanak na kojem su prisustvovali svi relevantni stejkholderi.

Turistička organizacija Bar će u narednom periodu kroz ovaj projekat raditi na promociji valorizaciji i boljem predstavljanju identifikovanih kulturnih atrakcija sa fokusom na Stari Bar i na taj način će se povećati njihova atraktivnost i konkurentnost na nivou Jadransko-jonskog regiona.

U pripremi je izrada tenderske dokumentacije za: eksperta za istraživanje istorijskih podataka i legendi, eksperta za kulturne, književne i druge analize, ekseperta za fotografsku kampanju, eksperta za upravljanje WEB sadržajima, kao i izrada promotivnog materijala projekta.

Prethodna objava
Održan online konsultativni sastanak na projektu „EMOUNDERGROUNDS“
Sledeća objava
Turistička organizacija Bar oplemenila ponudu panoramske rute “Izmedju dvije čarobne obale”
0
Close

Your cart