Pretraga
Prijava

Turistička organizacija Bar po prvi put predstavila Bird watching ponudu na sajmu Global BirdFair u Velikoj Britaniji

Turističke organizacije Bara, Podgorice i Tivta, uz podršku Nacionalne turističke organizacije
Crne Gore, Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom i u saradnji sa turističkom
agencijom Monticola, koju je osnovao Centar za zaštitu i proučavanje ptica, predstavili su
ponudu Crne Gore kao izuzetne nove birdwatching destinacije na sajmu Global Birdfair koji je
održan u Oakham-u (Velika Britanija) u periodu od 15. do 17.jula.

Ovaj sajam je najveći događaj te vrste i okuplja izlagače i ljubitelje posmatranja ptica iz svih
krajeva svijeta. Veliki broj posjetilaca obišao je štand Crne Gore, gdje su imali prilike da dobiju
više informacija o turama koje organizuje agencija Monticola, ponudi Tivatskih Solila,
Nacionalnog parka Skadarsko jezero i ostalim lokalitetima interesantnim za ovu ciljnu grupu
turista, a ornitolog Monticole je upoznao posjetioce i sa vrstama ptica koje je moguće posmatrati
u Crnoj Gori. U razgovoru sa posjetiocima saznali smo da su neki od njih već bukirali odmor u
Crnoj Gori u postsezoni 2022.g.


Pored brojinih štandova birdwatching destinacija, proizvođača optičke i foto opreme, za
posjetioce sajma bila su organizovana i brojna predavanja, panel diskusije, umjetničke izložbe i
razgovori na temu zaštite biodiverziteta.
Prema poslednjim istraživanjima birdwatching turizam je rastuća tržišna niša i Evropljani postaju
sve više zainteresovani za ovaj vid turizma. Velika Britanija je najveće tržište za ovu vrstu
turizma, a slijede Holandija i Njemačka. U Velikoj Britaniji osnovana je i najstarija organizacija
za zaštitu ptica u Evropi, Kraljevsko društvo za zaštitu ptica (RSPB), koja broji preko milion
registrovanih članova. Ljubitelji posmatranja ptica su obično dobro obrazovani, realativno
imućni i veoma zainteresovani za zaštitu prirode. Oni često putuju i solo, bez partnera, a u
destinaciji se zadržavaju duže od običnih turista. Ovoj ciljnoj grupi je izuzetno važna sigurnost,
pristupačnost lokaliteta i destinacije, stručni vodiči, kao i održivost destinacije. Odlučujući
faktori pri odabiru destinacije za promatranje ptica su dostupnost i raznolikost ptičjeg svijeta, kao
i prisutnost određenih grupa ptica ili endemskih vrsta. Sezonske migracije ptica takođe igraju
važnu ulogu u odabiru destinacije, pa je ovaj segment turizma izuzetno važan radi proširenja
turističke sezone, imajući u vidu da ptice migriraju tokom jeseni i proljeća.
U narednom periodu turističke organizacije će u saradnji sa Monticola-om raditi na daljoj
promociji destinacije za ovu vrstu turizma kroz dovođenje specijalizovanih grupa agencija i
medija u Crnu Goru.
Više o sajmu na www.globalbirdfair.org

Prethodna objava
TO Bar pružila finansijsku podršku za realizaciju dokumentarnog filma “Promovisanje keramičkih posuda iz prošlosti Bara kroz dokumentarni film i replike predmeta” podržanog od strane Turističke organizacije Bar, 
Sledeća objava
Nabavka kancelarijskog materijala
0
Close

Your cart