Pretraga
Prijava

Turistička organizacija Bar je u protekloj sedmici organizovala tri radionice u okviru projekta EMOUNDERGROUNDS

U srijedu, 30. novembra, u muzičkom studiju Melos u Baru održana je prva radionica
iz serijala Etno muzika u organizaciji Filipa Despotovića. Na prvoj radionici muzičke
produkcije, učesnici su govorili o istoriji i nastanku muzičke produkcije, pionirima
muzičke produkcije, opremi koja je korišćena u prethodnih 60 godina i novim
mogućnostima, izazovima i uticaju najnovijeg softvera za snimanje zvuka.
Diskutovalo se o istorijatu uzorkovanja zvuka, novim tehnologijama uzorkovanja i
dizajnu zvuka. Praktične demonstracije uslijedile su nakon teorijskog dijela
radionice.
U četvrtak, 1. decembra, drugu turističku radionicu iz ciklusa „Kreiranje i prodaja
lokalnih turističkih proizvoda“ održala je Slavica Vukčević, izvršna direktorica
Montenegro Adventures DMC-a. Druga radionica bila je fokusirana na dalju
diversifikaciju turističke ponude, materijalno i nematerijalno naslijeđe, popularna
mjesta koja se moraju posjetiti i manje poznata iskustva „van utabanih staza“, a
razgovaralo se i o specifičnim ponudama za različite tržišne segmente (koje su
potrebe putnika iz segmenta 50+, kako kreirati komponente koje su pogodnije za
porodice koje putuju sa tinejdžerima, koje vrste tura su interesantne za DINKS
segment populacije…) Na kraju ove radionice, razgovaralo se o izazovima u onim
profesijama koje se nalaze „na prvoj liniji fronta“, odnosno u direktnom kontaktu sa
turistima, ovaj dio radionice bio je u većem dijelu fokusiran na pitanja vezana za
usluge turističkog vođenja, status vodiča, kontinuiranu edukaciju i pitanja
interpretacije kulturnog nasljeđa, što je bio i uvod u radionicu koja je održana
narednog dana.
U petak, 2. decembra, treća radionica iz oblasti turizma okupila je 20 licenciranih
turističkih vodiča, koji aktivno vode na engleskom, njemačkom, ruskom, italijanskom
i španskom jeziku. Miloš Vukanović, istoričar i pedagog, dao je izvanredan pregled
istorije Bara, a zatim se fokusirao na obilazak Starog grada Bara, dajući odlične
primjere interpretacije kulturnog nasljeđa i fokusirajući se na metodologiju
pripovedanja, povezivanje događaja, prostora, vremena, diskusiju o vokabularu koji
treba koristiti, neospornim i hipotetičkim podacima, te povezanosti lokalnih
događaja sa širom regionalnom procesima i istorijskim događajima. Nakon
interaktivnog predavanja uslijedila je demonstracija city ture i obilazak Starog grada
Bar, in na taj način je kreirano više mogućnosti za pitanja i odgovore u manje
formalnom okruženju.
Ove tri radionice dio su četiri programa obuke koja se realizuju sa javnim i privatnim
akterima četvorostrukog heliksa (lokalne institucije, preduzeća, istraživanja i
građani). Tokom radionica analiziraće se postojeći okvir koji reguliše valorizaciju
kulturnog naslijeđa i turizam u projektnim područjima, dijeleći potrebe, prepreke i

poteškoće i razvijajući moguća rješenja za unapređenje javnih politika i postojećih
turističkih usluga.
Osnovni cilj “EMOUNDERGROUNDS-a” je jačanje atraktivnosti/konkurentnosti
uključenih prekograničnih teritorija kako bi se ojačao društveni/ekonomski razvoj i
održiv/pametan/inkluzivni rast cijele makro jadransko-jonske regije promocijom
novog, transnacionalnog integrisanog kreativno-kulturnog turizma i proizvoda
zasnovanog na naprednim emocionalnim tehnologijama i inovativnim marketinškim
alatima.

Prethodna objava
Nagrađujemo najljepši novogodišnji kutak
Sledeća objava
Odluka o izboru u postupku davanja na korišćenje montažnih objekata privremenog karaktera, štandova (kućica)
0
Close

Your cart