Pretraga
Prijava

TO Bar raspodijelila 41,452 eura za valorizaciju kulturne baštine

Turistička organizacija Opštine Bar danas je organizovala potpisivanje Ugovora po Javnom pozivu za učešće u postupku raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji Opštine Bar.

TO Bar je ovim Javnim pozivom raspodijelila 41,452,00 za tri projekta. Sredstva su raspodijeljena prema odluci komisije koja je imenovana odlukom Skupštine opštine Bar u sastavu: Tanja Bogdanović ispred Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Srđan Lekić ispred Opštine Bar i Sandra Jovetić ispred TO Bar,

“Lijep je osjećaj biti na mjestu i trenutku kada potpisujete kvalitetne stvari za vaš grad i za vašu zemlju. Imamo tri nagrađena projekta koja će doprinijeti izuzetno boljoj valorizaciji svih onih lijepih stvari koje naš grad ima da ponudi,” kazao je direktor TO Bar, Danilo Orlandić.

Odlukom komisije sredstva su dodijeljena NVO CEHRA za projekat “vladimirikosara.com” u iznosu 12.500 eura, NVU Manoveki za projekat “Promocija svih barskih tradicionalnih nošnji kroz dokumentarni film-monografiju i replike odjevnih predmeta” u iznosu od 15,400 eura i NVO Montemisija za projekat ,,Turistička valorizacija i digitalizacija manastira Prečista Krajinska“ u iznosu od 13,552€. U ime komisije prisutnima se obratio  sekretar sekretarijata za kulturu Opštine Bar, gospodin Srđan Lekić, te ukratko predstavio vrijednost svakog od odabranih projekata.

“Projektom “vladimirikosara.com” će se priča o Vladimiru i Kosari učiniti dostupnom na internetu, projekat će biti fokusiran na Stari grad, Staru maslinu i mjesta Vladimir, Ostros, Koštanjica koja su direktno povezana sa ljubavnom pričom o Vladimiru i Kosari. Kroz projekat “Promocija svih barskih tradicionalnih nošnji kroz dokumentarni film-monografiju i replike odjevnih predmeta” šira javnost će biti upoznata sa narodnim nošnjama koje potiču iz drugačijih kulturoloških krugova teritorije Bara. Projektom ,,Turistička valorizacija i digitalizacija manastira Prečista Krajinska“ prikupiće se i obraditi sva relevantna dokumentacija i materijal o ovoj sakralnoj građevini, izraditi stručni tekstovi i kvalitetna dokumentacija, formirati elaborat sadašnjeg stanja i smjernice za maksimalnu turističku funkcionalnost i opremljenost, te će se izraditi 3D blizanac lokaliteta kako bi se prikupili podaci o stanju i obliku manastira,” objasnio je Lekić.

Predstavnik NVO CEHRA, Dragan Perović ističe da ih je u projektu “vladimirikosara.com” prije svega vodila želja da se afirmiše kulturno nasljeđe Bara i približi priča zasnovanu na istinitim događajima.

“Jedno od naših osnovnih obilježja je slobodarstvo i ono se pretače u ljubav ili ljubav ide u slobodu. Ovo je projekat koji omogućava da se na pravi način valorizuje prošlost, ali i da se vidi da kultura može biti resurs za investicije, školstvo, obrazovanje. Nadam se da ćemo na pravi način afirmisati kulturno nasljeđe Bara i Crne Gore i da ćemo svojim malim prilogom pomoći onome što je počelo davno, da se Bar i Stari Bar upišu na mapu svjetske kulturne baštine,” kazao je Perović.

Predstavnik NVU Manoveski, Goran Pajović istakao je da je tema narodnih nošnji koju će obraditi kroz monografiju i dokumentarni film jako zanimljiva zato što pokazuje diverzitet kultura, boja i običaja od Sutomora do Mrkojevića.

“Nadam se da ćemo, kao i do sada, raditi dobar projekat i da ćemo to nekako pokloniti našem gradu da se svi time dičimo i upoznamo sa tim osobenostima,” kazao je Pajović.

Predstavnica NVO Montemisija, Magdalena Radunović istakla je da je istorijska vrijednost manastira Prečista Krajinska nesumnjivo velika i da ima i velike kulturne, arhitektonske i pejzažne vrijednosti koje treba, te smatraju da manastir do sada ni u najmanjoj mjeri nije valorizovan.

“Digitalizacija kulturne baština i podrška njenoj ekonomskoj eksploataciji su aktivnosti koje su ključne za održivi razvoj i promovisanje jednog kulturnog dobra kakvo je manastir Prečista Krajinska. Krajnji cilj našeg projekta je da se ukaže na turistički potencijal ovog lokaliteta, da se istaknu ekonomski benefiti koji će se dobiti, sagledaju postojeći sistemi zaštite i definišu prioriteti i zadaci koji bi odgovorili zahtjevima valorizacije i zaštite kulturne baštine,” istakla je Radunović.

Današnje svečano potpisivanje ugovora bilo je i prilika da se najavi i novi Javni poziv koji će TO Bar raspisati u narednih dva do tri mjeseca.

“U naredna dva mjeseca ćemo odvojiti 82.000 eura za valorizaciju kulturne baštine. Nadamo se da ćemo imati dobru saradnju kao što smo imali prethodne godine i da će sve ovo doprinijeti boljoj promociji naše opštine,” podvukao je direktor TO Bar, Danilo Orlandić.

Prethodna objava
Montenegro Future Festival i European Gaming Summit u Baru od 10. do 12. maja
Sledeća objava
TO Bar predstavila novi alat za turističke poslenike 
0
Close

Your cart