Pretraga
Prijava

TO Bar objavila Javni poziv za davanje u zakup štandova usklopu organizacije koncerta povodom 21. maja

Turistička organizacija Bar objavila je Javni poziv za dostavljanje ponuda za davanje u zakup
montažnih objekata privremenog karaktera – štandova (kućica) u sklopu organizacije koncerta
povodom 21. maja.
Podsjetimo, Opština Bar i Turistička organizacija Bar i ovog 21. maja organizovaće još jednu
spektakularnu proslavu Dana nezavisnosti. Ove godine, stiže regionalno poznata muzička
zvijezda Gibonni koji će nastupiti sa proširenim sastavom i programom za velike koncerte.
Pored njega, na bini će biti i Damir Urban, Maya Azucena, Nikša Bratoš i duvačka sekcija. Uvod
u koncert napraviće crnogorska grupa ,,Perper“, a za „after party“ biće zadužen DJ MR Jools.
Pozivaju se privredna društva registrovana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sa
sjedištem na teritoriji opštine Bar, da dostave svoje ponude na ovaj Poziv. 
Turistička organizacija Bar daje na korišćenje 13 montažnih objekata privremenog karaktera
– štandova (kućica), dimenzija 2m x 2m, za dan 21.05.2024.godine.
Uslovi prijave na Poziv: 

 • Prijave na ovaj Poziv mogu se podnijeti do 13.05.2024.godine, do 12:00h.
 • U zapečaćenoj koverti, privredno društvo prilaže: 
 1. Prijavu;
 2. Finansijski dio ponude; 
 3. Original ili ovjerena fotokopija rješenja o upisu krajnjeg korisnika u CRPS;
  4.Original ili ovjerena fotokopija rješenja o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik 
  obveznik PDV-a; 
 4. Raznovrsnost ponude (alkoholna pića i /ili bezalkoholna pića i /ili hrana)
  6.Dokaz o uplati depozita 
  Privredna društva iz tačke 1 ovog Poziva imaju pravo dostaviti samo jednu ponudu. Početna
  (minimalna) cijena iznajmljivanja montažnog objekta privremenog karaktera – štanda (kućica)
  iznosi 100,00 €, koji su izabrani ponuđači dužni uplatiti i dostaviti dokaz o uplati prilikom
  zaključenja ugovora, kojim će biti precizirane prava i obaveze ugovornih strana. 
  Visina depozita iznosi 50,00€ (garancija ponude ) i isti je potrebno uplatiti na žiro račun 510-
  8139-67, otvoren kod CKB Banke. Podnosioci ponuda u prijavi moraju navesti svoj žiro račun
  banke za slučaj povraćaja depozita  ukoliko nijesu izabrani po Pozivu.
  Ovaj Poziv objavljen je na internet stranici Turističke organizacije Opštine Bar (www.bar.travel)
  i u štampanom mediju Pobjeda, kao i na oglasnoj tabli Turističke organizacije Opštine Bar.
Prethodna objava
Turistička ponuda Bara predstavljena na sajmu turizma u Sarajevu
Sledeća objava
TO Bar za najmlađe priprema drugo izdanje Dječjeg vikenda
0
Close

Your cart