Pretraga
Prijava

TO Bar na Petoj konferenciji projekta Emoundergrounds u Italiji

Predstavnici Turističke organizacije Bar od ponedjeljka do četvrtka učestvuju nameđunarodnoj konferenciji koja se organizuje u italijanskom gradu Karpi u sklopu projektaEmoundergrounds. Delegaciju TO Bar u Karpiju predvodi v.d. direktor Ivan Kovač,menadžerka projekta mr Nikoleta Nikčević, asistent Ilija Stojović i spoljnji saradnik DarkoPekić. Tokom višednevne posjete Italiji predstavnici TO Bar su imali priliku da se upoznaju saturističkom ponudom regije Emilija Romanja i razmjene iskustva sa ostalim partnerima.Diskutovano je o značaju prekogranične saradnje i uspjeh koji je Emoundergrounds ostvariou promociji kulturno-istorijske ponude svih uključenih partnera.„Zadovoljstvo i čast nam je da učestvujemo u ovoj inicijativi, upoznamo vaš grad i jačamoprekograničnu saradnju sa kolegama. Naša misija je da kontinuirano predstavljamo ljepotenaše zemlje. Bar zasigurno ima još mnogo lokaliteta i kulturnog nasledja koje bi se moglovalorizovati uz pomoć ovakvih projekata te Vas s toga pozivam da budete naši gosti i samise uvjerite šta sve to nudi grad na dvije čarobne obale“-istakao je v.d. direktor Ivan Kovač uuvodnom obraćanju učesnicima konferencije na kojoj su prisustvovali i predstavnici opštineKarpi.„TO Bar je realizovala veći dio predviđenih projektnih aktivnosti koje predstavila partnerimana konferenciji i istakla da spremno ulazimo u završnu fazu projekta gdje će se realizovatipreostali dio aktivnosti. Iskreno vjerujemo da je Emoundergrounds samo jedna u nizuinicijativa koja će u budućnosti povezivati naše kulture i turističku ponudu. Najveći značaj EUprojekata je promocija naše turističke ponude partnerima iz drugih zemalja učesnica iuvezivanje zajedničkog turističkog proizvoda. Očekujemo da će Crna Gora biti prva narednačlanica EU i zato smo spremni da učimo kako bi članstvo u EU dočekali spremni“- zaključila jetokom prezentacije projektnih rezultata mr Nikoleta Nikčević, menadžerka projekta u imeTO Bar.Spoljnji saradnik Darko Pekić predstavio je partnerima Akcioni plan i predstojeće aktivnostikoje će TO Bar u saradnji sa lokalnim partnerima realizovati do kraja projekta.Projekat Emoundergrounds je finansiran u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskogtransnacionalnog programa 2014-2020, a sprovodi ga TO Bar u saradnji sa JP Kulturni centarBar i partnerima iz inostranstva.

Prethodna objava
TO Bar u saradnji sa Opštinom Bar i biciklističkim klubom „AMSK Sutorman“ i ove godine organizuje veliku međunarodnu „Downhill bike“ trku na Sutormanu.
Sledeća objava
Zašto je važno registrovati smještaj i prijaviti boravak gostiju?
0
Close

Your cart