Pretraga
Prijava

Strategija razvoja turizma Opštine Bar

Turistička organizacija Bar, danas je održala promociju “Strategije razvoja turizma Opštine Bar”, koja je realizovana saradnji sa Institutom za turizam iz Zagreba.

Na početku prezentacije, prisutnima se obratio predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević koji je tom prilikom prisutne podsjetio na otežane okolnosti usljed pandemije Kovida –19, pod kojima je strategija rađena. „Prethodni period je bio više nego izazovan, prvenstveno sa apekta sveopšteg očuvanja zdravlja. Međutim, želim da istaknem da sam jako zadovoljan kako smo, ovaj izazovni period, iskoristili za ostvarivanje velikih stvari, benefita, kako bi smo došli do jednog sjajnog dokumenta koji će nam biti jasna smjernica kako, i na koji način, u kom pravcu razvijati turizam u Opštini Bar”, kazao je on. Raičević je istakao da je ovaj dokument osnova za ukupan ekonomski napredak Bara, ali i Crnogorskog primorja.
„Kako smo prepoznali da je turizam i turistička privreda zamajac lokalne ekonomije, htjeli smo da unaprijedimo tu stratešku važnu oblast, i osiguramo dugoročno održiviji razvoj naše Opštine. Danas imamo dobar temelj, i odskočnu dasku da odmah krenemo u taj projekat, a rekao bih da smo mi već iskoračili u tom pravcu”, rekao je predsjednik Opštine Bar.

Prema njegovom mišljenju, ova Strategija pružila je i uvid u to da je konkurentnost integralnog turističkog proizvoda u Baru ocijenjena ocjenom 3, 3 od maksimalnih 6, te napominje da su najbolje ocijenjeni ljudski resursi, i društveno – poslovno okruženje. To nas ohrabruje da imamo mnogo neiskorištenih kapaciteta, čijom ćemo valorizacijom dati značajan impuls razvoju i napretku turizma u Opštini Bar”, poručio je Dušan Raičević.

Nakon Raičevića, prisutnima se obradio direktor TO Bar, Emil Kukalj, koji je rekao da je rad na samoj Strategiji zahtijevao veliki napor, ali i istakao da je uložen veliki trud, kako bi dokument bio urađen na kvalitetan način. „Sam dokument je strukturiran u tri zasebne , ali međusobno povezane i logistički uslovljene cjeline; Situaciona i tržišna analiza ,koja daje odgovor na pitanja “ gdje smo/dokle smo došli”, Strateški okvir turističkog razvoja , koji daje odgovor na pitanja “kuda želimo ići”, i Smjernice turističkog razvoja sa akcionim planom , koji daje odgovor “kako ćemo stići do postavljenog cilja”, kazao je direktor TO Bar.

Situaciona i tržišna analiza objektivno je sagledala sve relevantne činioce od interesa za budući turistički razvoj, naglašava direktor TO Bar. Kada je u pitanju Swot analiza, Kukalj kaže da je ona poslužila kao dobra podloga za izradu drugog dijela dokumenta, Strateškog okvira turističkog razvoja Opštine, čime su definisana načela željenog turističkog razvoja destinacije . „Na toj je osnovi dalje, osmišljena ne samo poželjna koncepcija turističkog razvoja opštine, već i strategija buduće komunikacije sa tržištem. Predložena razvojna koncepcija, maksimalno uvažava ne samo bitne karakteristike resursno – atrakcijske osnove, već i finansijske, ljudske i organizacijske resurse kojima cijelo ovo područje trenutno raspolaže”, kazao je Kukalj.

Treći dio dokumenta, u cijelni je podređen operacionalizaciji definisane razvojne koncepcije. „To podrazumijeva uvođenje različitih mjera, aktivnosti i programa usmjerenih ne samo na otklanjanje indentifikovanih slabosti, već i na stvaranje proizvodnih preduslova za jačanje tržišne konkurentnosti opštine Bar kao turističke destinacije”, poručio je Emil Kukalj.

Mr Dušanka Pavićević – predstavnica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, izražava veliko zadovoljstvo što je bila dio projekta, te navodi da je posebno zadovoljstvo imati priliku sarađivati sa renomiranim partnerima, kao što je i Institut za turizam iz Hrvatske.
“ Želim da istaknem dobru saradnju sa predstavnicima lokalne TO. Mislim da je urađen jako dobar posao,i da sa ovim dokumentom Bar dobija kvalitetnu osnovu za strateški vođen razvoj turizma, i njegovo unaprjeđenje”, kazala je ona.

Strategija razvoja turizma je jedan od kapitalnih dokumenata koji svaka destinacija, koja se bavi turizmom, treba imati, kazao je vođa projekta dr.spec. Ivo Kunst. “ Ona nam zapravo govori kako treba da radimo, i kakve prioritete trebamo postaviti. Na taj način se nekako minimiziraju loši razvojni potezi, lokacije koje su predviđene za razvoj se optimalno mogu razvijati, i na neki način svaki od privatnih preduzetnika može
sam zaključiti ima li smisla da se priključi u to privređivanje u turizmu ili ne”, rekao je on.

Doc.dr.sc Damir Krešić, je naglasio da je Institut za turizam Hrvatske iza sebe ima dugačku tradiciju, i naglasio da i ubuduće stoje na raspolaganju i Opštini Bar i Turističkoj organizaciji. “ I dalje ćemo nastaviti da dajemo struču podršku TO Bar, a što se tiče samog projekta, mogu reći da nam je bilo zadovoljstvo dolaziti u Bar, ne samo sa stručnog aspekta, nego i sa ljudskog”, rekao je on.

Rad na projektu cijelo vrijeme je pratila izabrana stručna Komisija koja je verificirala kvalitetu svake pojedine faze rada i koju su činili: predsjednica – prof.dr Silvana Đurašević,predstavnici akademske zajednice i članovi; Goranka Lazović – predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja, mr Dušanka Pavićević – predstavnica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, mr Sanja Mitrović – predstavnica Opštine Bar i mr Nikoleta Nikčević – predstavnica Turističke organizacije Bar.

Prethodna objava
TO Bar poziva na učešće u akciji „Najljepši novogodišnji izlog“
Sledeća objava
Održan 24. tradicionalni festival Vina i Ukljeve
0
Close

Your cart