Pretraga
Prijava

Potpisani ugovori izmedju Turističke organizacije Bar i predstavnika NVO povodom raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine

Turistička organizacija opštine Bar objavila je javni poziv za učešće u postupku raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji Opštine Bar.

Na osnovu odluke stručne komisije u sastavu: Željko Karanikić, predsjednik, Svetlana Gažević, član, mr Nikoleta Nikčević, član ispred TO Bar, za odabir projekata valorizacije, a koja je imenovana od strane Skupštine opštine Bar, v.d direktor TO Bar Ivan Kovač je danas u prostorijama TO Bar potpisao ugovore sa NVO „Bubulj“ koji će raditi na promotivnim video spotovima Bar – Color Wheel i Bar Cinematic Wheel.

Takođe je potpisao ugovor sa NVU „Manoveki“ koji će biti zaduženi za promovisanje keramičkih posuda izprošlosti Bara kroz dokumentarni film i replike predmeta, kao i sa NVO „Melos“ koji će raditi podkaste sa arheolozima o valorizaciji i promociji kulturnih dobara.

Cilj Javnog poziva je valorizacija kulturne baštine kroz projekte na osnovu kojih se može unaprijediti kvalitet turističke ponude opštine Bar.

Ukupna finansijska sredstva opredijeljena Javnim pozivom iznose 13.300,00€ i mogu se koristiti isključivo za namjene navedene u zahtjevu, odnosno Odluci o izboru i ugovoru koji iz njih proizilazi. Na osnovu bodovne rang liste dodijeljeno je 9 110,00€, i to: NVO Bubulj 2 510,00€ za projekat „Promotivni video spotovi Bar-Color Wheel i Bar Cinematic Wheel“, NVU „Manoveki“ 3 900,00€ za projekat „ Promovisanje keramičkih posuda iz prošlosti Bara kroz dokumentarni film i replike predmeta“, NVO „Melos“ Bar 2 700,00 € za projekat „Podcasti sa arheolozima o valorizaciji i promociji kulturnih dobara“.

Turistička organizacija Bar će i dalje nastaviti sa valorizacijom kulturne baštine kroz raspodjelu sredstava na osnovu Javnog poziva koji se tradicionalno objavljuje svake godine shodno Programu rada TO Bar-a.

Prethodna objava
Direktor TO Bar u predsezonskom obilasku barskih hotelijera
Sledeća objava
Otvoren edukativni poligon za djecu kod solarnog stabla
0
Close

Your cart