Pretraga
Prijava

Informacije za turiste COVID 19

COVID – 19 informacije

U skladu sa preporukama IJZCG u turističko informativnim biroima Turističke organizacije Bar važe sledeće mjere:

 • Obavezna upotreba zaštitne maske
 • Na ulazu/izlazu obavezna dezinfekcija ruku
 • Obavezno održavanje fizičke distance ( maksimum 2 stranke u birou )

Radno vrijeme turističko informativnog biroa „Topolica“:

 • ponedeljak – petak- 07 :00 – 15:00h
 • subota – 09:00 – 14:00 h

Kontakt telefon biroa „Topolica“: +382 30 311 633; + 382 69 091 193

e – mail: info@bar.travel

MJERE NA SNAZI:

1. JAVNA OKUPLJANJA

 • Obavezno pravilno nošenje maske i držanje fizičke distance na otvorenom i zatvorenom prostoru
 • Zabranjen izlazak iz objekta stanovanja od 21:00 do 05:00 h narednog dana,

Lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenjiv su uslov života i rada građana izuzeti su od ove mjere (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, veterinarska djelatnost, mediji – uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama i sl.).

Napomena :Potrebno je da ova lica posjeduju potvrdu koju izdaje poslodavac uz rješenje, odnosno ugovor o radu.

Učenicima koji se vraćaju iz škole, do objekta stanovanja, na osnovu potvrde koju izdaje vaspitnoobrazovna ustanova;

Licima zaduženim za njeguju drugih lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti;

Napomena:Ukoliko su lica u međusobnom srodstvu, potrebno je posjedovati potvrdu koju izdaje izabrani doktor zalice kome je potrebna njega i izvod iz odgovarajućeg matičnog registra građana. Ukoliko lica nijesu u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati Ugovor o njezi ili Ugovor o izdržavanju lica kojima je potreba njega. Na osnovu ovih dokumenata može se utvrditi međusobni pravni odnos.

 • Zabranjeno okupljanje u objektima stanovanja
 • Zabranjene posjete
 • Zabranjeno je prisustvo i zadržavanje više od četiri punoljetna lica u grupi na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim za lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke i članove istog domaćinstva.
 • Zabranjeno okupljanje u grupi više od dva punoljetna lica na otvorenom prostoru – Zabranjeno je prisustvo i zadržavanje više od četiri punoljetna lica na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, šetališta, plaže i sl.)

Napomena: Ova mjera se ne odnosi na lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke na osnovu potvrde koju izdaje poslodavac, uz uz rješenje, odnosno ugovor o radu i za članove istog domaćinsta.

 • Zabranjena masovna/socijalna okupljanja – Zabranjena su javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije osim stručnih, naučnih, radnih i službenih aktivnosti, uz poštovanje propisanih mjera;

Izuzetak:Djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) dozvoljene, uz poštovanje Preporuka za bioskope i Preporuka za kulturne manifestacije koje je izradio Institut za javno zdravlje Crne Gore i koje su dostupne na internet adresi: https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19

2. SAOBRAĆAJ

Zabranjuje se ulazak i izlazak građanima sa teritorija Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje i opština Budva, Tivat, Nikšić, Plužine, Herceg Novi, Ulcinj, Bar, Kotor, Pljevlja. osim radi:

 • obavljanja redovnih danih zadataka, na osnovu potvrde poslodavca
 • ostvarivanja zdravstvene zaštite, na osnovu medicinske dokumentacije
 • njege lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih lica ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica;
 • putovanja studenata od mjesta prebivališta do sjedišta ustanove visokog obrazovanja, na osnovu potvrde te ustanove, odnosno uredno popunjenog i ovjerenog indeksa;
 • održavanja ličnih odnosa djece sa roditeljem sa kojim ne žive, u skladu sa odlukom
 • prevoza poljoprivrednih proizvođača upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava, uz rješenje organa državne uprave nadleđžnog za poslove poljoprivrede, odnosno organa uprave nadležnog za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, prevoza vlasnika poljoprivrednog zemljišta i članova njegovog porodičnog domaćinstva do mjesta u kome se zemljište nalazi, radi obrade i proizvodnje hrane za sopstvene potrebe, uz list nepokretnosti/posjedovni list i potvrdu, koju treba popuniti, preuzeti i odštampati sa sajta Instituta. Kontrolu boravka na adresi datoj u potvrdi vrši organ uprave nadležan za poslove policije.
 • prevoza lica koja posjeduju dozvolu za sportsko-rekreativni i privredni ribolov, akvakulturu, odnosno dozvolu za plovilo, da se prevezu do mjesta u kome treba da obave ribolovi/ili akvakulturu, odnosno u kome posjeduju dozvolu za plovilo.

Zabranjen putnički međugradski saobraćaj od petka 21:00 do ponedeljka u 05:00 h, osim za:

 • motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet robe, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih (ako posjeduju potvrdu poslodavca i uz rješenje odnosno ugovor o radu)
 • prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto, ako posjeduju voznu kartu za povratak u međunarodnom linijskom ili avio saobraćaju, tranzitnog prevoza putnika i radi putovanja međunarodnim redovnim ili linijskim prevozom ili avio saobraćajem
 • lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica prevoz roditelja i djece radi održavanja ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne žive, u skladu sa sudskom odlukom.

Prevoz putnika u javnom prevozu (autobusom ili kombi prevozom), putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom, gradskom), željezničkom saobraćaju i pomorskom saobraćaju obavlja se uz sprovođenje mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku na ulasku/izlasku iz vozila, bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu/plovilu);

Taksi prevoz – Prevoznik je obavezan da obezbijedi da putnici i vozač nose zaštitne maske. Vozač imaobavezu da nakon završene vožnje izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju;

Zabranjeno je službeno putovanje u inostranstvo svim državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa;

Zabranjeno je organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u zemlji i inostranstvu.

3. GRANIČNI PRELAZI

Svi granični prelazi su otvoreni OSIM :

 • granični prelaz Vuča na putnom pravcu Rožaje – Tutin
 • granični prelaz Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče

( U periodu od 07:00 – 19:00h DOZVOLJEN je izlazak putnika iz Crne Gore na gore navedenim graničnim prelazima)

4. ULAZAK U CRNU GORU

Crnogorski državljani i stranci iz Republike Srbije, Republike Kosovo, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Albanijemogu da ulaze u Crnu Goru, bez posjedovanja testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) ili dokaza da su najmanje sedam dana prije ulaska u Crnu Goru vakcinisani sa drugom dozom vakcine protiv novog koronavirusa, uz poštovanje zdravstvenih mjera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta.

Crnogorski državljani i stranci, osim lica iz Republike Srbije, Republike Kosovo, Republike Hrvatske,Bosne i Hercegovine i Republike Albanije, mogu da ulaze u Crnu Gorupreko svih graničnih prelaza uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 48 h, uz pozitivan rezultat serološkog testa – antitijela klase IgG, koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 30 dana ili uz dokaz da su najmanje sedam dana prije ulaska u Crnu Goru vakcinisani sa drugom dozom vakcine protiv novog koronavirusa, koji je izdat od ovlašćene zdravstvene ustanove.

Crnogorski državljani i stranci sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, koji ne posjeduju PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2), pozitivan rezultat serološkog testa – antitijela klase IgG ili dokaz da su potpuno vakcinisani protiv novog koronavirusa, mogu da uđu u Crnu Goru, uz određivanje mjere karantina ili samoizolacije u trajanju od 14 dana, a samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu, uz praćenje zdravstvenog stanja tog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije.

Napomena:

 • Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu do navršene pete godine života.
 • Zdravstveno upozorenje dostupno je na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori i objavljuje se na internet stranici Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Crne Gore – www.ijzcg.me
 • Obaveze posjedovanja negativnog rezultata PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), za lica koja dolaze iz svih zemalja osim Republike Srbije, Republike Kosovo, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Albanije primjenjivaće se od 13.03.2021.

Ulazak u Crnu Goru – posebne kategorije

U skladu sa preporukama Evropske komisije iz navedenih kriterijuma izuzimaju se određene kategorija lica neophodnih za normalno funkcionisanje vitalnih servisa i usluga i lica koja predstavljaju jasan ekonomski interes:

 • Zdravstvene radnike, zdravstvene istraživače i naučne radnike;
 • Lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;
 • Diplomate akreditovane u Crnoj Gori, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnike humanitarne pomoći u vrs enju svojih funkcija;
 • Određene kategorije putnika u tranzitu;
 • Lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga (poštuje se princip zabrane protjerivanja).
 • Stranim pomorcima u tranzitu koji se ukrcavaju ili iskrcavaju u lukama Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor-Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II), kao i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora.

5. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

 • Zabranjuje se rad privrednih društva i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije i slični ugostiteljski objekti).
 • Dozvoljeno je pripremanje i izdavanje hrane, osim napitaka (svih vrsta kafa i dr.) po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući ketering, u periodu od 7 do 22 h, uz potvrdu poslodavca.
 • Dozvoljeno je korišćenje hotelskih restorana samo za goste hotela u periodu od 7 do 18h.

6. PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNICI

 • Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom prehrambenih proizvoda (marketi,supermarketi,hipermarketi) organizovati u terminu od 07:00 – 20:00h;
 • Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom neprehrambenih proizvoda i pružanja usluga (tržni centri, prodavnice obuće i odjeće, kozmetički, frizerski saloni, kladionice i sl.) organizovati u terminu od 07:00-20:00h ;
 • Zabranjen je rad dječijih igraonica – mjera kojm se zabranjuje rad dječih igraonica, odnosi se na igraonice koje posluju samostalno ili u okviru tržnih centara.

7. SPORT I REKREACIJA

 • Zabranjeno je prisustvo gledalaca na sportskim događajima.
 • Zabranjuje se rad privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama.

Ukoliko primijetite simptome slične gripi, poput: povišene tjelesne temperature, kašlja, otežanog disanja, bolova u mišićima i umora ili ste imali bliski kontakt s potvrđenim slučajem infekcije koronavirusom, odmah kontaktirajte Opštu bolnicu u Baru + 382 30 342 333 ili epidemiološku službu IJZCG + 382 20 412 888.

Prethodna objava
Novi sadržaj na panoramskoj ruti " Izmedju dvije čarobne obale"
Sledeća objava
Turistička organizacija Bar na virtuelnom sajmu ITB sajmu u Berlinu
0
Close

Your cart