Pretraga
Prijava

Konkatedrala Svetog Petra Apostola

  • Pregledano - 670

Opis

Na istočnom kraju Bara, uz Bulevar 24. novembra, pejzažom dominira prelijepa konkatedrala Svetog Petra Apostola.

Katedrala ima dva zvonika – sjeverni i južni i na njima dva puta po tri zvona. Visina zvonika sa krstom iznosi 36 metara. Crkva je obložena domaćim kamenom sivcom, uz crvenu terakotu bordura na zvonicima i dijelu fasade. Obogaćena je vitražima na staklima, uz mermerne podove čitavom površinom.

Objekat je podignut na dva nivoa. U prizemnom dijelu je konferencijska dvorana i kripta, u kojoj će se sahranjivati nadbiskupi. Široke katedralne stepenice, oivičene kipovima Svetog Petra i Pavla, vode do visine od 3,15 m sa koje se ulazi u glavnu dvoranu, površine 2.700 m2 sa nizom crkvenih i svetovnih prostorija.

Kamen temeljac položen je jula 2006. god. a 2014. svečano je posvećena konkatedrala i otvoren Pastoralni centar koji će služiti za promocije knjiga, konferencije i svečane skupove za potrebe Nadbiskupije, ali i čitavog Bara, čime je ova bogomolja započela svoj vjerski život.

 

Street View

0
Close

Your cart