Pretraga
Prijava

Opis

Džamija Omerbašića je proglašena za nepokretno kulturno dobro – spomenik kulture i stavljena pod zaštitu države. Nalazi se u Starom Baru. Sagrađena je 1662. godine. Jednostavno građena, pravougaone osnove, sa minaretom prizidanim uz jugozapadni zid.
Pored džamije, na ulazu u kompleks, sagrađeno je početkom XVII vijeka Derviš-Hasanovo turbe. Uz njega je prizidana manja, prizemna zgrada, koja je služila kao stambeni objekat. Pored ulaza je izgrađena i javna česma, a kasnije i džamijska kuća namijenjena za boravak hodže ili imama. Cijeli prostor je ograđen kamenim zidom.
Po istorijskim, graditeljskim i spomeničkim svojstvima, još se izdvajaju: Stara džamija u Veljem Selu i Škanjevića džamija u Starom Baru.
Džamija u Podgradu, Tuđemilska džamija i džamija u Mikulićima predstavljaju značajne ,,mahalske“ džamije, sagrađene doprinosima dobrih ljudi.

Street View

0
Close

Your cart