Pretraga
Prijava

Čaršija i podgrađe u Starom Baru

  • Pregledano - 479

Opis

U neposrednoj blizini Starog Bara, u podgrađu, nalazi se stara čaršija čije formiranje je započeto u tursko vrijeme, a u XVIII i XIX vijeku dobila svoju urbanu i ambijentalnu fizionomiju. Ova prostrana kulturno-istorijska cjelina zaštićena je i proglašena spomenikom kulture. Urbana matrica čaršije orijentalnog je tipa, a izgled je uslovljen konfiguracijom terena i graditeljskim nasljeđem u duhu narodne balkanske tradicije i arhitekture.

 

Sadržaji

Street View

0
Close

Your cart