Pretraga
Prijava

O Baru old

Bar
Bar - između planina i mora
Skadarsko jezero
Pogled sa Sutormana

Geografski položaj

Geografski položaj
Područje Bara smješteno je u jugoistočnom dijelu Crne Gore, između Jadranskog mora i Skadarskog jezera i zahvata površinu od 505 km2, od čega je kopnena površina 470 km². Opština se nalazi između 42º 6´ geografske širine i 19º 6´ geografske dužine.

Bar ima više od 46 kilometara morske obale, sa dvadesetak plaža, dužine oko devet kilometara. Opštini Bar pripada i 128 km² površine Skadarskog jezera i 65 km jezerske obale.

Najveću površinu sliva u barskoj opštini ima Međurečka rijeka (32,4 km), a ona je na prvom mjestu i po dužini mreže vodotoka (21,9 km). U Jadransko more ulivaju se rijeke Rikavac, Željeznica i Botun, a u Skadarsko jezero Crmnica, Orahovštica i Mlinštica.

U prostornom smislu, teritoriju opštine Bar čine tri zasebne cjeline:

Primorsko područje čine: grad Bar, središte lokalne uprave, Marina, Luka, Barsko, Mrkovsko i Goransko polje i primorska mjesta od Čanja do Dobre Vode i Utjehe;

Jezersko područje odnosi se na Skadarsko jezero sa Virpazarom i selima uz obalu, Crmničko polje i prijezersku Krajinu do Ostrosa;
Planinsko područje čine planinski lanci i vrhovi: Rumija 1594 m, Lisinj 1353 m, Sutorman 1185 m, Vrsuta 1183 m, Sozina 1185 m i Velja Trojica 1132 m;
Geografski položaj opštine je veoma povoljan, budući da se nalazi na najjužnijem dijelu Jadranskog mora kome gravitira kontinentalno zaleđe Crne Gore, Srbije, Makedonije, kao i područje srednje, jugoistočne i istočne Evrope, južne Italije, sjeverne i sjeverozapadne Albanije. Ovakav geografski položaj neposredno je uticao na klimu, sastav zemljišta, karakter biljnog i životinjskog svijeta. Takođe je determinisao razvoj turizma kao strateške grane privrede, ali i saobraćajne, demografske, kulturne i druge razvojne karakteristike Bara.

Stanovništvo

People

Prema posljednjim podacima, na teritoriji opštine Bar živi 42.048 stanovnika, što čini 6,78% stanovništva Crne Gore. Stanovništvo živi u 13.789 domaćinstava, u 76 naselja, razvrstanih u 12 mjesnih zajednica. Najveća koncentracija stanovništva je u gradskom i urbanom dijelu grada Bara, a manja je na seoskom području. Ipak, zbog razuđenosti teritorije, u gradskom dijelu opštine živi 17.649 (41,97%), a u ruralnom dijelu 24.399 stanovnika (58,03%).  Stanovništvo Bara uglavnom je koncentrisano u naseljima visokog stepena urbanizacije. I sela su saobraćajno veoma pristupačna, jer se veliki broj njih nalazi u kultivisanom primorsko-jezerskom području. Ova sredina poznata je po multinacionalnoj i multikonfesionalnoj strukturi stanovništva, sa izgrađenim standardima tolerancije u međuljudskim odnosima. Dobra tradicija zajedničkog bitisanja na ovom prostoru, netipična za balkansko okruženje, nije bila pomućena ni brojnim državno-političkim lomovima kroz istoriju.  Zanimljivo za stanovništva ovog područja je da se mikrolokaliteti veoma razlikuju, što se posebno ispoljava kroz različita folklorna obilježja. Tako, na primjer, barsko područje ima mnoštvo narodnih nošnji kakvim se teško mogu pohvaliti ostali krajevi Crne Gore. Možda bi se upravo definicijom: ,,sklad ostvaren kroz različitosti”, u najkraćem moglo označiti stanovništvo barske opštine. Kroz istoriju Bar je imao mnogo znamenitih stanovnika, a kroz razne vidove gradskih uprava prošli su brojni slavni i obrazovani: sudije, kancelari, poslanici, izaslanici, kapetani, vojvode, vitezovi, knezovi i drugi.

Klima

Klima Bara određena je geografskim položajem u zoni umjerenog klimatskog pojasa i blizinom dvije velike vodene površine, Jadranskog mora i Skadarskog jezera, kao i smjerom pružanja središnjeg planinskog vijenca sa masivom Rumije, čije se visine kreću od 800 do 1.594 mnv. Jadranski klimatski pojas odlikuje se blagom sredozemnom klimom, dok planine Sutormana, Rumije i Lisinja imaju odlike planinsko-mediteranske klime. Pojas Skadarskog jezera ima jadransku klimu s jakim uticajima kontinentalne, sa znatnim oscilacijama temperature. Barska opština odlikuje se dugim, toplim i sušnim ljetima, a blagim i kišovitim zimama. Srednja godišnja temperatura kreće se od 8,7°C do 23,3°C. Maksimalne srednje mjesečne temperature u julu su 27,8°C, a minimalne srednje mjesečne u januaru 4,3°C. Kupališna sezona traje od sredine maja do sredine oktobra, kada temperatura vode dostiže i do 27°C. Srednja godišnja količina padavina na ovom području varira od 33 mm do 171 mm. Najveće padavine su u novembru i februaru, a najmanje u julu i avgustu.  Prosječna julska temperatura mora je 23,2ºC, a providnost pet metara. Bar je jedan od najosunčanijim mjesta južne Evrope. Može se pohvaliti velikim brojem sunčanih dana, sa čestim prisustvom vjetra i vrlo dugim trajanjem insolacije (oko sedam časova dnevno). Prosječno godišnje ima 2.555 sunčanih sati..

Saobraćaj

Transport

Geografski položaj uslovio je razvoj svih vidova saobraćaja. Ovaj prostor je sa susjednim opštinama i šire povezan drumskim, željezničkim, pomorskim i posredno vazdušnim saobraćajem..Komparativne prednosti saobraćajnog položaja opštine i dostignuti stepen razvoja saobraćaja pružaju solidne mogućnosti za privredni, turistički, sportski i trgovački razvoj, ne samo Bara već i šire okoline.

Drumski saobraćaj

Kroz barsku opštinu prolaze tri značajna magistralna puta, Ulcinj – Bar – Budva i Bar – Petrovac – Virpazar – Podgorica, kao i novi magistralni put od izuzetnog značaja za područje opštine Bar i šire Bar – Sutomore –Virpazar – Podgorica, koji prolazi kroz tunele Sozina i Raš, dužine 4.189 m i 650 m. Poseban značaj za turizam imaju regionalni put Virpazar – Ostros, lokalni putevi Virpazar – Komarno i Virpazar – Gluhi Do, kao i regionalni put R-16 Pečurice – Kovačevići i Ckla na granici prema Albaniji.Gradski saobraćaj prevozi putnike između pojedinih turističkih mjesta, dobro je organizovan i redovan, a u toku turističke sezene povećava se broj linija i prevoznih sredstava.

Željeznički saobraćaj

Željezničku mrežu na području opštine Bar čine pruga u pravcu jugoistok-sjeverozapad normalne širine Bar - Beograd, kao i pruga Bar - Nikšić. Željeznički prevoz omogućava prevoz do Beograda i dalje prema svim evropskim destinacija, kao i lokalni prevoz za Podgoricu, Bijelo Polje i Nikšić.

Pomorski saobraćaj

Opština Bar je po svom položaju mediteranska i balkanska luka, pa je i glavni saobraćajni pravac u zemlji veza između luka na Jadranu i balkanske unutrašnjosti u zaleđu. Crna Gora je i pomorskim putem povezana sa svijetom. Od Otrantskih vrata Bar je udaljen svega 180 km vazdušne linije. Međunarodni pomorski saobraćaj odvija se preko najveće luke u Crnoj Gori, Luke Bar, koja je izuzetno važan saobraćajni centar i najveće preduzeće u oblasti saobraćaja. Feriboti redovno saobraćaju između Crne Gore i Italije, na linijama Bar – Bari – Bar. Marina Bar u centru grada, kapaciteta 900 vezova na moru i 250 na kopnu, okružena je gradskom plažom, šetalištem, restoranima, sportskim terenima, bankama i putničkim terminalom.

Vazdušni saobraćaj

Opština Bar na svom području nema aerodrom, ali je prirodno usmjerena i povezana sa aerodromima u Podgorici i Tivtu. Aerodrom Podgorica udaljen je svega 41 km, a aerodrom u Tivtu 55 kilometara. Aerodromi Crne Gore uspješno sarađuju sa aerodromima u okruženju i brojnim drugim internacionalnim vazdušnim lukama tako da su značajan segment unapređenja turističke ponude u Baru.

1254
Novih posjetilaca nedeljno
12168
Zadovoljnih gostiju svake godine
172
Osvojenih nagrada
732
Novih objava nedeljno

Spremite se za uzbudljivo putovanje

Pogledajte naš promotivni video

Our Team

The Team

Explore some of the best tips from around the city from our partners and friends.

Why Choose Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut nec tincidunt arcu, sit amet fermentum sem.

24 Hours Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar.

Admin Panel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar.

Mobile Friendly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar.

Rekli su o Baru

Svjedočanstva gostiju

Explore some of the best tips from around the city from our partners and friends.

0
Close

Your cart