Pretraga
Prijava
  • Pregledano - 555

Opis

Ova prelijepa plaža se nalazi u mjestu Dobra Voda, između Bara i Ulcinja, na desetom kilometru u pravcu Ulcinja. Glavna plaža je uglavnom šljunkovita, a na pojedinim mestima i pjeskovita. Zbog otvorenog mora talasi su česti, a voda  je veoma čista. Dužina plaže je oko 380 metara, a površina 12.700 m2. Oko plaže se nalazi veliki broj restorana.

0
Close

Your cart